l

Söka till musikklasserna

Ansökan senast 5 oktober varje år.

 

Vad är musikklass?

Musikklasserna är grundskoleklasser i årskurserna 4–9 med utökad musikundervisning inom ramen för grundskolans läroplan. Antalet musiktimmar per vecka är 4–6 i de olika årskurserna. Musikklasser finns på Hagaskolan och Navestadsskolan.

Vad är målsättningen?

Musikklassernas uppgift är att ge röstbegåvade och musikintresserade elever en utökad musikundervisning och därigenom ge eleverna goda kunskaper i musik, vokal förmåga samt upplevelsen att framträda inför publik.

Vad gör man på musiktimmarna?

Musikämnet innehåller: Röstvård med tonbildning, körsång, notläsningsövningar, gehörslära, musiklära, musiklyssnande med musikhistoria, rörelse/dans. En viktig del i undervisningen är konserter och andra framträdanden.

När kan jag börja i musikklass?

Man börjar i musikklass i årskurs 4. Du är välkommen att söka även till högre årskurser där intagning sker i mån av plats. Kontakta respektive skola, se under information nedan. OBS! Ny mailadress: hagaskolan@norrkoping.se 

Hur och när anmäler jag mig?

Uttagning av elever sker i årskurs 3. Anmälan görs på anmälningsblanketten som finns att ladda hem nedan. Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa blanketten. Prövning sker sedan efter särskild kallelse med färdighetsprov. Vi tar emot ansökningar löpande inför skolstarten nästkommande höst.

När får jag besked?

Vid frågor om antagning var god kontakta respektive skola, se telefonnummer nedan. 

Vad får jag göra vid provet?


Provet är uppdelat på två dagar. Dag 1 får eleven vara med om en musiklektion i grupp. Då övas bland annat de moment som ingår i provet. Avsikten är att lära eleven hur provet går till. Dag 2 sker det individuella provet. Vid ansökan på höstterminen ska man utan ackompanjemang sjunga den obligatoriska sången "Nu tändas tusen juleljus" (första versen) och "Blinka lilla stjärna" samt en valfri sång.

Vid ansökan på vårterminen är de obligatoriska sångerna "Blinka lilla stjärna" och "Idas sommarvisa". Vid sångprov inför årskurs 6 eller äldre ska även en sång sjungas som går att sjunga kanon, t ex "Broder Jakob".

Vidare ingår rytmiska och melodiska prov. Intagning sker enbart på musikaliska grunder.

Information

Hagaskolan:
Expeditionen (Christina Ebbemo). Tel: 011-15 32 48, här kan elever som söker till Hagaskolan boka testtid.
OBS! Ny mailadress: hagaskolan@norrkoping.se 


Navestadsskolan:
Expeditionen: 011-153291
Adress: Spelmansgatan 14, 60366 Norrköping
Mailadress: liselotte.bjorklund@norrkoping.se


Ansvariga musiklärare

Ingrid Risberg, Hagaskolan, mail: ingrid.risberg@norrkoping.se

Åsa Åberg, Navestadsskolan, mail: asa.aberg@norrkoping.se

OBS! Instrumentalundervisning sker i till exempel Kulturskolans regi utöver musikklassundervisningen. Eleverna i musikklasserna förväntas delta även i denna frivilliga undervisning.

Ansökningsblankett

Ladda gärna ned ansökningsblankett och broschyr. Utskrivbar version laddar du ned här

Pdf du fyller i direkt på datorn och skickar med epost laddar du ned här