l

Årsmöte 16/12 2020 kl.18.00


Föreningen som stöder musikklasserna i Norrköping

Musikklassernas vänner (MKV) är en ideell föräldraförening som stödjer Norrköpings musikklassers konsertverksamhet. Vi som är engagerade har barn i Norrköpings musikklasser på Hagaskolan och/eller Navestadsskolan. Genom föreningen bidrar vi föräldrar till att förverkliga fler av våra engagerade musiklärares idéer och ge möjligheter för våra barn att utvecklas musikaliskt. Vårt arbete bidrar till att utveckla musikklassernas verksamhet och attrahera nya elever till Norrköpings musikklasser.

MKV bidrar både genom ideellt arbete (tex biljettförsäljning mm), men även ekonomiskt vad gäller konserter, samarbete med andra musikklasser (nationellt och internationellt), studiebesök och stipendier. Tex kan musikklasser med minst 75% medlemmar i MKV ansöka om och erhålla resebidrag om 6000-10000 kronor till klassresan som normalt arrangeras i åk 9.

MKV:s verksamhet är till stor del beroende av medlemsavgifterna. Alla familjer med barn i musikklasser på Hagaskolan eller Navestadsskolan har möjlighet att vara medlemmar i MKV. Tyvärr har vi senaste åren tappat många medlemmar vilket har fått konsekvenser för verksamheten. Vi behöver dig, bli medlem 2020 genom att sätta in 100 kr/familj på PG 488 49 65-7, alt swisha på nr 1231088061. Ange barnets namn, klass och skola vid inbetalningen.

Styrelsen 

Anna Lövheim, ordförande

Klas Karlsson, vice ordförande

Ingela Björklund, kassör

Jenny Hilding, sekreterare

Viktoria Thyrén och Kerstin Arnell, föräldrarepresentanter Haga

Magnus Bennet och Edward Ramsten, föräldrarepresentanter Navestad

 

Hjälpande händer

Vi behöver alltid hjälp inför konserter med t ex biljettförsäljning, att fixa smörgåsar till barnen då konsertdagarna blir långa, fixa dekorationer, blommor, planera inför olika evenemang och kontakta media osv. Ju fler vi är desto mindre blir arbetet för alla. Känner du att du vill vara delaktig och hjälpa till? 
Kontakta föreningen under fliken "Kontakta oss".

Arbetsutskott: P Svensson, Marie Klöver, Johan Sjödell, Caroline Sjödell, Mikael Johansson, Lotta Fredriksson, Fredrik Lundell, Suzan Ertem och Anna Lövheim. Arbetsutskottet hjälper till när de har möjlighet.

Resurser som designar affischer: Bertil Toft Höglund.

Revisorer: Jon Priebe och Anders Nyman
Valberedning: Louise Moqvist och Ulrika Pirholt

Tack till våra sponsorer!
Blåklinten rabatterar tackbuketter till konserter.
ETE-tryckeriet trycker t-shirts, biljetter och affischer mm.  

 

 

Jubileumsåret – ett jubileum värt att fira

Under läsåret 2010/2011 var det 50 år sedan Norrköpings Musikklasser startade. Genom åren har vi bidragit med massor av körsång och sångglädje för 1000-tals skolelever, föräldrar, konsertbesökare och alla andra som har lyssnat på oss. Det har vi firat ordentligt! Vi har medverkat i samband med Kulturnatten, på IFK- och Dolphinsmatcher, adventskonserter, julkonserter och en fantastisk jubileumskonsert i Stadium Arena där alla medverkade inkl före detta elever. Ett helt nytt körverk skrevs bara för Norrköpings musikklasser och hela jubileumsåret har dokumenterats på en DVD och CD samt en skrift med historik har tagits fram. Endast ett fåtal DVD:er kvar!

En spännande trailer från DVD:n finns på  YouTube – missa den inte! (Beställningsuppgifterna på YouTube-filmen är inaktuella).

DVD från hela jubileumsåret med axplock från dåtid till nutid, intervjuer, hela jubileumskonserten i Stadium Arena samt från övriga konserter under året. Tack vare jubiléet har våra barn turen att få ett unikt minne med sig från sin skoltid! Något att fnissa åt om 10 år eller visa barnbarnen om 50 år.