l

Årsmöte 16/12 2020 kl.18.00

Som förälder till barn i musikklass är din medverkan viktig. 

Varmt välkommen med anmälan till Musikklassernas Vänners Årsmöte 2020.

 

Adventshälsningar från Norrköpings Musikklasser 

1:a Advent


 2:a Advent 

  

3:e Advent

 

 2020 firar Norrköpings Musikklasser 60 år

Även om jubileumsåret 2020 inte riktigt blivit vad vi tänkt oss försöker vi skapa små digitala musikaliska hälsningar. Håll utkik i våra digitala kanaler.


Det är roligt att sjunga och ännu trevligare att få kombinera sång med skolgång

Att gå i musikklass är roligt! Man får sjunga tillsammans i kör och medverka på konserter. Det stärker självförtroendet att framträda och har musik varje dag går det så mycket lättare även i andra ämnen – musik och sång stimulerar inlärning samt skapar samhörighet.

Musikklassernas vänner MKV, är en ideell föräldraförening som stödjer Norrköpings musikklassers konsertverksamhet. Vi som är engagerade har barn i Norrköpings musikklasser på Hagaskolan eller Navestadsskolan. 

Alla familjer med barn i musikklasser på Hagaskolan eller Navestadsskolan har möjlighet att vara medlemmar i MKV. Genom föreningen bidrar vi föräldrar till att förverkliga fler av våra engagerade musiklärares idéer och ge möjligheter för våra barn att utvecklas musikaliskt.  

MKV bidrar både genom ideellt arbete (tex biljettförsäljning mm) men även ekonomiskt vad gäller konserter, samarbete med andra musikklasser (nationellt och internationellt), studiebesök och stipendier. Vårt arbete bidrar till att utveckla musikklassernas verksamhet och attrahera nya elever till Norrköpings musikklasser. 


Föreningen Musikklassernas Vänner står för hemsidan. Välkommen in!